Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

SMPN 3 KONAWE SELATAN

Hari Pertama

Wawasan Wiyatamandala

Pengelanan Sekolah

HARI KEDUA

Cinta Tanah Air, Berbangsa dan Bernegara

 Wawasan Wiyatamandala

HARI KETIGA

Materi 1

 Materi 2